Kot izredne prevoze pojmujemo vse prevoze, ki presegajo s predpisi določene dimenzije in maso tovora. 

Naše podjetje se ukvarja z organizacijo in izvedbo vseh vrst izrednih prevozov cestnih, železniških, rečnih in pomorskih prevozov.

Naša temeljna in najpomembnejša dejavnost je organizacija cestnih prevozov. Imamo organizirano mrežo poslovnih partnerjev po celotni Evropi, ki nam pomagajo iskati najugodnejše rešitve za določen izredni prevoz in nam nudijo vso podporo pri organizaciji. Pri izvedbi zahtevnih izrednih prevozov je potrebno natančno poznavanje področja, na katerem se bo izredni prevoz izvajal. To zagotovimo mi v sodelovanju s poslovnimi partnerji po celotni Evropi. Naša prednost je, da lahko stranka na enem mestu z enim sogovornikom uredi vse potrebno za prevoz po vseh državah Evrope. 

Za izvedbo prevoza določenega tovora je zelo pomembna izbira pravilnega prevoznega sredstva. Svojim strankam zagotovimo najprimernejša vozila za prevoz njihovega tovora, pri tem pa upoštevamo tudi stroškovni vidik. Plod večletnega sodelovanja med podjetji je tudi širok nabor vozil za prevoz najrazličnejših vrst tovora po celotni Evropi.

Zelo pomemben faktor pri izrednih prevozih je varnost tovora in vseh udeležencev prometa. Varnosti namreč posvečamo veliko pozornosti.

Naš cilj je dostaviti strankam tovor na želeno mesto v želenem terminu z optimalnimi stroški.