Naše podjetje se ukvarja s pridobivanjem dovoljenj za prevoze izrednih tovorov že več kot 30 let. Sami pridobimo tudi vsa potrebna soglasja in statično presojo po celotni Evropi, dovoljenja za izredni transport so namreč sestavljena iz več komponent.

Za varen potek transporta izdelamo prevozni elaborat, pregledamo traso, organiziramo umik prometne signalizacije, če je to potrebno, organiziramo policijsko spremstvo in vse ostale ukrepe za tekoče in varno delo.